top of page

Informationsblad 1 - 2024-01-25

Styrelsen har haft ett första styrelsemöte för året 2024. 


Årsstämman är planerad till den 17/4–24 kl. 19.00. Lokal Kajutan; Backatorpsskolan. Motioner till stämman kan lämnas in senast 1 februari och då skickas in via e post till styrelsen@btorp.se alt. lägga ett förslag i samfällighetens brevlåda vid Backatorpet.


Snöröjningen

Styrelsen har tagit emot synpunkter hur snöröjningen har skett i vårt område. Kritiken är framförd till ansvarig person på företaget Iltra och har haft samtal med en ledamot i styrelsen. Bl.a. har meddelats att trappan mellan Båtsman Rems gata och Båtsman Lustigs gata inte blivit skottad, inte heller trapporna på Båtsman Rems gata. Det nämndes också att bilar blivit instängda av snöhög. 


Vattenavläsningen

Vattenmätarna har avlästs för året 2023 i början av januari. Sammanställning av mätningen sker och avgiften kommer att vara inlagd i den faktura som skickas ut i kvartal 2. 


Garagesamfälligheten

Styrelsen vill meddela att samfällighetens styrelse nu har skickat in en ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för laddboxar. 


Avgiften för laddning i Laddbox behöver justeras för att täcka en del kostnader. Basavgiften kommer därför att höjas med 50 öre/kWh. Styrelsen kommer att på månadsbasis trimma in kostnaden för laddning allt eftersom vi lär känna laddmönstret. 


En översyn av ljuskällor kommer att ske inom snar tid när det blir något bättre väder. 


Samfällighetsavgiften 

Du vet väl om att du kan få din faktura från samfälligheten via e-faktura. Tag kontakt med din bank så kan de hjälpa till.  Samfällighetens organisationsnummer kan behöva uppges. 

Backatorps samfällighets organisationsnumret är 716443–8546.


Parkering

I området finns vändzoner. Dessa måste vara helt fria från fordon då det är svårt för arbetsfordon, taxi för sjukresor och annan taxi samt räddningstjänst att vända. Speciellt svårt har det varit nu i vinter då det varit snöhögar intill vändzonen. Vi uppmanar er också att inte parkera på de gräsmattor som finns i området. Det blir spår och hål som gör det svårare att klippa gräset när det blir dags. Styrelsens uppmaning är därför att ni ska parkera fordon på avsedda p-platser.  


Tv-avtal 

Styrelsen har fått frågor från medlemmar ang. avtal Tele-2. Avtalet gäller till och med 241001. Avtalet kommer att omförhandlas innan avtalets utgång. 


Backatorpet

Om ni vill hyra Backatorpet inför vårens festligheter, så var ute i god tid. Klicka på ”Uthyrning” på vår hemsida, så kommer du till bokningen. Eller mejla till marie.heimersson@btorp.se
20 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Informationsblad 6, 2024-06-11

Sommaren kom en stund med sol och värme, men också riktigt oväder med regn och åska. Nu hoppas vi på mer fint soligt sommarväder. Tanke vid åskväder När det gäller åskväder så kan det vara bra att tän

Informationsblad 5, 2024-05-21

Äntligen blev det varmt och skönt väder. Det kan göra så att fler personer rör sig ute i området och barn leker utelekar. För att förhindra olyckor och minde sikt vid väg- och gatuhörn, så har styrels

Comentários


bottom of page