top of page

Informationsblad 4 2024-04-29

Uppdaterat: 29 maj

Det börjar grönska i vårt område och några vårblommor kan ses i samfällighetens rabatter.

Årsstämman 2024

Vi hade en sedvanlig årsstämma och flera medlemmar hade mött upp på stämman. Protokollet har hängts upp inne i Backatorpet. Bla bildades det en arbetsgrupp för att diskutera lekplatsutrustning. Har ni frågor får ni gärna höra av er till monica.kelvered@gmail.com.


Den nya styrelsen har konstituerat sig enl. nedan:

Ordförande

Fredrik Aroseus

Ansvarsområde: Firmatecknare, Myndighetskontakter, avtal och underhållsplan, svarar på inkomna brev.


Sekreterare

Monica Kelvered

Ansvarsområde: Föra protokoll, utskick infoblad, ta kontakt med nya boende och dela ut välkomstblad. Ta in kontaktuppgifter, ordna stämmohandlingar och organisera årsmötet. Planering städdagar. Skyddsrummet Backatorpet.


Kassör

Shpresa Berisha

Ansvarsområde: Firmatecknare, Myndighetskontakter (Lantmäteriet, skattemyndighet, Naturvårdsverket och villaägarnas förening) Avtal, Ansvar löpande ekonomi och med hjälp av extern konsult löpande bokföring samt bokslut.


Ledamot

Martin Gustafsson

Ansvarsområde: IT relaterade frågor, hemsida, maillistor, Elbilladdningarnas laddpriser, uppföljningar och data. Avläsning elmätare radgarage 1gång/mån samt årssammanställning vid årsskiftet. Avläsning vattenmätare 1gång/år (vid årsskiftet).


Ledamot

Anders Zackrisson

Ansvarsområde: Backatorpsrådet, Underhållsplan samt planering av städdagar


Suppleant

Johanna Hellman

Ansvarsområde: Kontakt med entreprenörer för snöröjning och grönyteområdet.


Suppleant

Yared Bairu

Ansvarsområde: Teknik, Upphandling Kabel TV tele 2, sammankallande för radgaragesamordnare, Avläsning vattenmätare 1gång/år (vid årsskiftet).


Övrigt

Marie Heimersson

Uthyrning Backatorpet.


Revisorer: Maria Rådbo och Håkan Svensson

Revisorssuppleant Ingemar Larsson


Städdagen

Tack alla som kom och närvarade på samfällighetens gemensamma städdag. Vi fick bort en hel del ris och grenar från det träd som fallit ner eller tagits ner. Efter kommande helg kommer rishögarna att forslas bort. Det städades och gjordes i ordning också vid stora lekplatsen. Bord och en del lekredskap skurades rena samt blommor planerades i blå krukor. Lekställningen fick också en översyn. Bla uppmärksammades att några brädor på den sk tunnan behöver åtgärdas. Vid nästa styrelsemöte ska vi ta ställning till vad som ska åtgärdas.


Det var tänkt att farthindren skulle placeras ut i området på städdagen. Tyvärr hade företaget som skulle sopa upp gruset från våra vägar, fått maskinhaveri. Farthindren placeras ut så fort gruset är upptaget.


Vi uppmanar till fortsatt försiktig körning av fordon i området.


Portarna i radgaragen.


Det har visat att några garageportar har blivit rostiga. Styrelsen har varit i kontakt med företaget Portgiganten som berättar att portarna behöver underhållas flera gånger per år. Vi fick följande förslag:


1. Portarna bör få regelbunden rengöring (4-5 ggr per år) från salt och annat nedfall från atmosfären. Representanetn på Portgiganten skriver att vårt område anses som” västkustmiljö” och portens beständighet utvändigt avgörs mycket av hur portarna hålls rena. Den övre delen av porten påverkas av hur regn kommer åt att” tvätta” pga. väderstreck, regnskugga/taköverhäng/vägg nisch. Väggskenorna nertill på portarna så blir väggskenor exponerade av in/utkörning av fordon.


2. Det rekommenderas att man rengör porten med ljummet vatten och en trasa. Vid mycket smuts kan det behövas något i tvättvattnet som löser upp smutsen bättre. t.ex. bilschampo. Välj ett miljövänligt alternativ. Ett annat tips är en blandning av vatten, ättika och såpa. Blanda 1 del ättika med 4 delar vatten samt några droppar diskmedel/såpa i en sprayflaska och använd sen blandningen som rengöringsmedel.


3. Gällande rost som finn så kan man tvätta av, rengöra från rost med målartvätt och bättringsmåla med en lämplig färg för metall. Portomfattningen utvändigt (vertikalskenor och överstycke) kan ses som en del av väggen och kan målas ihop med denna kulörmässigt.


Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/.


STYRELSEN FÖR BACKATORPS SAMFÄLLIGHET 2024–2025


6 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Informationsblad 6, 2024-06-11

Sommaren kom en stund med sol och värme, men också riktigt oväder med regn och åska. Nu hoppas vi på mer fint soligt sommarväder. Tanke vid åskväder När det gäller åskväder så kan det vara bra att tän

Informationsblad 5, 2024-05-21

Äntligen blev det varmt och skönt väder. Det kan göra så att fler personer rör sig ute i området och barn leker utelekar. För att förhindra olyckor och minde sikt vid väg- och gatuhörn, så har styrels

Informationsblad 3 - 2024-03-19

Det börjar grönska i vårt område och några vårblommor kan ses i samfällighetens rabatter. Årsstämman 2024 Vi vill påminna om kommande årsstämma som är onsdagen den 17 april 2024 i lokal Kajutan, Backa

Comentarios


bottom of page