top of page

Informationsblad 3 - 2024-03-19

Det börjar grönska i vårt område och några vårblommor kan ses i samfällighetens rabatter.


Årsstämman 2024

Vi vill påminna om kommande årsstämma som är onsdagen den 17 april 2024 i lokal Kajutan,

Backatorpsskolan. Verksamhetsberättelsen delas ut i era postbrevlådor inom snar tid. Glöm

inte, att om ni är mer än en fastighetsägare och inte alla ägare kommer på årsmötet, så ska en ifylld fullmakt finnas med. Detta för att ni ska kunna rösta på stämman. Fullmaktsdokument ni kan använda, finns inlagd i verksamhetsberättelsen.


Städdag

Lördagen 27 april 2024, inbjuds alla i samfälligheten att vara med på städdagen. Vi

återkommer med mer information. Vi ses kl. 10.00 vid Backatorpet. Medlemmarna kommer

att få möjlighet att ris och grenar i slyhögar någon vecka innan städdagen. Vi återkommer

med placering av dessa.


Information uppkörd gräsyta Båtsman Lustigs gata.

För information vill styrelsen meddela att det pågår en tvist med det företag som har orsakat

skada i gräsmatta på BL gata.


Fordonstrafik i området

Ni som anlitar leverantörer för hemkörning av tex matleverans, anteckna gärna i er

beställning att de inte ska köra in i området utan parkera utanför området och bära in varorna.

Naturligtvis kan transporter med stora varor köras in.

Nu när våren kommit och det är mycket aktivitet i området så uppmanar styrelsen er att inte

köra in med fordon på samfällighetens gångvägar. Styrelsen kommer att köpa in några gupp

att placera ut och vi önskar att alla tar hänsyn till farten i området.


Parkering i området

Vänligen undvik att parkera på gräsmattor eller på andra ställen där ingen parkering ska ske.

Använd de parkeringsplatser som finns.


Nedfallna träd Båtsman Rems gata

Den storm som kom in här för några veckor sedan, gjorde att två träd föll ner och ut på

brandgatan. Tack till er som hjälpte till att ta bort de nedfallna träden samt tog vara på den

ved som blev. Det finns ris kvar och detta ska tas bort på vårdens städdag.

Samfällighetens hemsida når du på http://btorp.se/


Information ränteavgifter

Innan påskhelgen kommer verksamhetsberättelsen att delas ut i brevlådan hos alla

fastighetsägare i samfälligheten. I den kan du finna de ränteavgifter som samfälligheten haft.

År 2020 finns inte med i verksamhetsberättelsen. Då hade samfälligheten 42 015 kr i

ränteavgift. Vi är 121 st fastigheter i samfälligheten.

På Skatteverkets hemsida finns blankett, Begäran om omprövning, som kan användas för att

göra avdrag för räntekostnader vid deklaration.


Hyra Backatorpet

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson

marie.heimersson@btorp.se Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida


Styrelsen

21 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Informationsblad 6, 2024-06-11

Sommaren kom en stund med sol och värme, men också riktigt oväder med regn och åska. Nu hoppas vi på mer fint soligt sommarväder. Tanke vid åskväder När det gäller åskväder så kan det vara bra att tän

Informationsblad 5, 2024-05-21

Äntligen blev det varmt och skönt väder. Det kan göra så att fler personer rör sig ute i området och barn leker utelekar. För att förhindra olyckor och minde sikt vid väg- och gatuhörn, så har styrels

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page