top of page

Informationsblad 5, 2024-05-21

Äntligen blev det varmt och skönt väder. Det kan göra så att fler personer rör sig ute i området och barn leker utelekar. För att förhindra olyckor och minde sikt vid väg- och gatuhörn, så har styrelsen en önskan, att ni som har häck och ev. grenar från träd på er tomt som hänger ut över gångbanor och vägar, klipper bort grenar och ansar häck. Risk finns också att fordon fastnar i grenverket och drar med sig buskar och grenar. De, som sköter vårt grönområde, kommer att klippa de buskar som hör till samfälligheten. För allas trivsel uppmanas försiktig körning när ni framför fordon, i området.


Samfällighetsavgiften

Samfällighetsavgiften kommer att öka med 100 kr, i enlighet med årsstämmans beslut. Ökningen sker f.om kvartal tre.


Utplacering av farthinder

Farthinder har nu utplacerats runt om på vägar och gångvägar i området. Styrelsen önskar få hjälp med, att se till att de ligger kvar på de utlagda platserna. Om de flyttat sig, önskar styrelsen att ni gärna hjälper till att flytta tillbaka dem, på den plats de blev utlagda på. Styrelsens tanke är att efter sommaren utvärdera om de har blivit utplacerade på rätt ställe. Vi har fotograferat dem på de platser där de nu placerats, för att nästa år lägga ut dem på samma platser. En del farthinder har vassa spikar som gärna sätter märken i asfalten, så därför är önskan att farthindren kan placeras på samma ställe år från år så blir det bara på några platser som asfalten förstörs.


In- och Utflyttning

Du som säljer ditt hus, påminns om att läsa igenom den information som finns vid in -och utflyttning på föreningens hemsida www.btorp.se och under rubriken ägarbyte. Besök gärna hemsidan i andra ärenden där styrelsen uppdaterar information, allt efter behov.


Avtal snöröjning vintern 2024/2025

Styrelsen håller på och ser över avtal inför vinterns snöröjning. Diskussion sker med övriga samfälligheter i Backatorpsrådet.


Lekställning vid Backatorpet

Lekställningen vid Backatorpet har några brädor som håller på att gå sönder. Det är brdor som sitter i tunnan som ligger i lekställningen. Några ledamöter i styrelsen kommer så snart som möjligt att åtgärda dessa brädor.


Portarna i radgaragen

Styrelsen vill igen påminna om underhåll av garageportarna. Portarna behöver underhållas flera gånger per år. Följande förslag ges för underhåll:


1. Portarna bör få regelbunden rengöring (4-5 ggr per år) från salt och annat nedfall från atmosfären. Representanetn på Portgiganten skriver att vårt område anses som” västkustmiljö” och portens beständighet utvändigt avgörs mycket av hur portarna hålls rena. Den övre delen av porten påverkas av hur regn kommer åt att” tvätta” pga. väderstreck, regnskugga/taköverhäng/vägg nisch. Väggskenorna nertill på portarna så blir väggskenor exponerade av in/utkörning av fordon.


2. Det rekommenderas att man rengör porten med ljummet vatten och en trasa. Vid mycket smuts kan det behövas något i tvättvattnet som löser upp smutsen bättre. t.ex. bilschampo. Välj ett miljövänligt alternativ. Ett annat tips är en blandning av vatten, ättika och såpa. Blanda 1 del ättika med 4 delar vatten samt några droppar diskmedel/såpa i en sprayflaska och använd sen blandningen som rengöringsmedel.


3. Gällande rost som finn så kan man tvätta av, rengöra från rost med målartvätt och bättringsmåla med en lämplig färg för metall. Portomfattningen utvändigt (vertikalskenor och överstycke) kan ses som en del av väggen och kan målas ihop med denna kulörmässigt.


Backatorpet

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/


/Styrelsen


4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Informationsblad 6, 2024-06-11

Sommaren kom en stund med sol och värme, men också riktigt oväder med regn och åska. Nu hoppas vi på mer fint soligt sommarväder. Tanke vid åskväder När det gäller åskväder så kan det vara bra att tän

Informationsblad 3 - 2024-03-19

Det börjar grönska i vårt område och några vårblommor kan ses i samfällighetens rabatter. Årsstämman 2024 Vi vill påminna om kommande årsstämma som är onsdagen den 17 april 2024 i lokal Kajutan, Backa

Comentários


bottom of page